Välkommen till
Mathias Hagman
Fastighetsmäklare AB
Välkommen till oss!

Vi hjälper dig med försäljning, råd­giv­ning, fastig­hets­­över­­låtelser samt vär­deringar.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OM VÅRA TJÄNSTER

Mathias Hagman

Fastighetsmäklare
mathias.hagman@hagmansfast.se
Registrerad fastighetsmäklare och spe­cia­list inom förmedling av jord- och skogs­bruks­fastig­het­er. Förmedlar även villor, bo­stads­rätt­er, fri­tids­hus, tomter samt övri­ga kom­mer­siella fastigheter.

Camilla Hagman

Administratör
camilla.hagman@hagmansfast.se
Ansvarig för administration och kom­mu­ni­ka­tion inkl. vår webbplats och Facebook-sida.