Laggarberg 1:5

Laggarberg 1:5

Tillfälle att förvärva skogsmark i Laggarberg. Landareal om 16,9 ha varav 16,2 ha/prod.skogsmark. Virkesförråd 2 201 m3sk. Jakträtt.
Tomtarea: 16,9 ha
Pris: 660 000 kr