Diskretion en självklarhet vid försäljning underhand

Ibland vill man som säljare inte visa upp sitt boende på den allmänna öppna marknaden utan man vill hantera försäljningen underhand. Orsaken till detta kan variera och är högst privat men det kan vara allt ifrån att man är en offentlig person eller att man vill hantera försäljningen diskret och i tystnad mot marknaden.

Är du säljare så hjälper vi dig med denna fråga och arbetar självklart med full diskretion.

Kontakta oss för mer information